Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Kubilay Hakkı ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı
Sait ULUSOY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Enis ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)
Mustafa Cumhur ERSÜMER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Volkan ÖZSÖKMEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi