Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

  A GRUBU (İMTİYAZLI) B GRUBU TOPLAM SERMAYEDEKİ PAYI % OY ORANI %
SAİT ULUSOY  3.265.142  28.680.718   31.945.860    39,93%  40,32%
AKGÜL ULUSOY  2.106.286  12.637.714  14.744.000   18,43%  21,94%
KUBİLAY HAKKI ULUSOY 1.314.286   8.230.788     9.545.074    11,93%  13,93%
ENİS ULUSOY 1.314.286 8.270.788   9.585.074    11,98%  13,96%
HALKA AÇIK KISIM  -  14.179.992   14.179.992   17,72%  9,85%
TOPLAM   8.000.000  72.000.000  80.000.000  100,00%  100,00%