Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

TL Milyon 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HASILAT 134.2 260.0 177.2 144.5 227.8 436.5
Yurt İçi 94.8 112.5 108.1 120.6 188.0 378.3
Yurt Dışı 40.8 148.8 70.2 22.6 42.4 65.0
Brüt Kar 41.3 95.5 73.4 29.5 63.1 128.6
FAVÖK 32.1 85.2 62.0 17.7 49.9 111.3
FVÖK   83.6 60.1 14.6 45.3 106.1
Net Kar 24.6 71.7 45.2 13.6 35.9 87.1
 
Brüt Kar Marjı 30.8% 36.7% 41.4% 20.4% 27.7% 29.5%
FAVÖK MARJI 23.9% 32.8% 35.0% 12.2% 21.9% 25.5%
FVÖK Marjı   32.2% 33.9% 10.1% 19.9% 24.3%
Net Kar Marjı 18.4% 27.6% 25.5% 9.4% 15.8% 19.9%
 
DÖNEN VARLIKLAR 59.3 114.0 107.4 79.8 117.8 211.6
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.7 45.8 17.7 14.0 13.8 30.3
DURAN VARLIKLAR 14.4 25.8 37.6 71.2 72.2 73.0
Maddi Duran Varlıklar 12.2 23.4 32.9 66.6 67.7 98.3
TOPLAM AKTİFLER 84.5 156.3 145.6 151.0 190.0 284.6
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.0 38.5 28.3 44.2 55.1 80.7
Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.9 36.0 27.2 42.5 52.6 78.1
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.1 2.5 1.1 1.7 2.5 2.6
ÖZKAYNAKLAR 58.5 117.8 116.8 106.8 134.9 203.9
ÖZKAYNAK KARLILIĞI 42.1% 61.1% 38.9% 12.8% 26.6% 42.7%
             
Amortisman ve İtfa Payları 1.1 1.6 1.9 3.1 4.6 5.2
Net Borç Pozisyonu -11.3 -45.2 -17.2 -7.2 -6.2 -25.7
Sermaye Harcamaları 3.9 16.6 12.6 17.0 5.2 6.3